» Отговори на 15 въпроса за трафика на хорa «
Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.