15 въпроса върху трафика на хора

1. Какво разбирате под „трафик на хора“?

 
Не правя разлика между „трафик на хора“ и нелегално превеждане на хора през граница
Разбирам го като задържане на хора в подчинение против волята им с цел експлоатация, което може да е свързано с пътуване в чужбина, но може да се случва и в страната;
Разбирам го като извеждане на жени в чужбина, за да извършват сексуални услуги;
Разбирам го като извеждане на хора с цел експлоатация, но не съм сигурен дали става дума за трафик, ако човек се е съгласил да замине;
Нищо конкретно
`

2. Според Вас България е?

 
страна, която е източник на жертви на трафик
страна, в която пристигат жертви на трафик
страна, през която преминават жертви на трафик
страна, която не е засегната от трафика на хора

3. Според Вас има ли трафик на хора вътре в България

 
Да, от малките населени места към курортните градове и граничните райони
Да, трудова експлоатация има навсякъде
Не, това не е трафик на хора, защото не се преминава граница
Не мога да преценя

4. Жертвите на трафик са най-често

 
момичета между 14-18 години
момчета между 14-18 години
жени между 18-24 години
мъже между 18-24 години
не мога да преценя

5. Жертви на трафик стават най-често

 
хора от малките населени места;
хора от големите градове;
хора от курортните места;
хора от граничните райони;
не мога да преценя.

6. Най-често се трафикират хора с цел

 
трудова експлоатация;
сексуална експлоатация;
продажба на органи;
джебчийство и просия;
не мога да преценя.

7. Как най-често се набират жертвите на трафик?

 
чрез познати и роднини, на които жертвите имат доверие;
чрез агенции за набиране на хора за работа в страната или чужбина;
чрез организирани пътувания в чужбина;
чрез организиране на езикови и квалификационни курсове в страната и чужбина;
чрез страници за запознанства в интернет;
не мога да преценя.

 

ВЯРНО ИЛИ НЕ

8. Хората, които стават жертви на трафик, обикновено взимат съзнателно решение да заминат с надеждата, че в чужбина ще открият по-добър живот.

 
Да
Не

9. Трафикираните хора очакват да се държат с тях като с роби и знаят, че не могат да избират условията, при които работят.

 
Да
Не

10. Трафикираните хора получават добри заплати за услугите си.

 
Да
Не

11. Повечето трафикирани хора получават медицински грижи само при спешност и само ако симптомите се отразяват на „представянето им в работата“.

 
Да
Не

12. Според Вас коя е най-честата причина, излагаща хората на риск от трафик (моля изберете най-много 3 отговора)

Дискриминация;
Бедност и безработица;
Ниско образование;
Стремеж към лукс без усилие;
Наркотична зависимост;
Организирана престъпност;
Насилие в семейството;
Насилие в училище;
Отсъстващи родители;
Не мога да преценя.

13. Посочете рисковите поведения, които могат да изложат младежите на риск от трафик (моля изберете най-много 3 отговора)

Склонност към бягство от дома;
Рисково сексуално поведение;
Употреба на различни наркотични вещества;
Склонност към бягство от училище;
Запознанства по интернет;
Домашно насилие;
Не мога да преценя.

14. Според Вас кой трябва да информира хората за опасностите от трафика на хора?

всеки сам трябва да се информира;
училището;
специални комисии на местно ниво;
медиите;
полицията;
граждански организации;
друго

15. Вие чувствате ли се информиран/а по темата?

да, в училище сме обсъждали трафика на хора;
да, ходил/а съм на семинари, публични лекции, дебати по темата;
да, търсил/а съм сам/а информация;
да, говорил/а съм с роднини и приятели по темата;
не, този проблем не ме интересува, защото не ме засяга
не, въпреки че сме го обсъждали в час
не, никога не съм се информирал/а по проблема

Вие сте:

Пол
мъж жена


Възраст
14-19 20-3 31-40 41-50 51-60 61+;


Занимание
ученик студент работещ безработен пенсионерИзпрати

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.