Център за либерални стратегии, фондация „РискМонитор”, и фондация Женски алианс за развитие (ЖАР) организираха дискусия, посветена на превенцията на трафика на деца и младежи в риск. Събитието се проведе на 18 ноември 2014 г., от 11:00 часа в Центъра за култура и дебат ”Червената къща”, зала Пеша Николова,  на ул. Любен Каравелов № 15, София.

 

Дискусията събра представители на – местни власти, училища, прокуратура, НПО и др. Бяха обсъдени проблеми около работата по превенцията на трафика на младите хора и групи в риск в града. Дискутираха се въпроси за състоянието на превенцията на трафик в София, успешни проекти, както и дефицити в работата на местните власти, социалните служби, училища, НПО и други институции с отговорности за предотвратяване на това престъпление. Основна част от дискусията беше посветена на нови механизми за превенция на трафика с активното участие на целевите групи младежи.

 

 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.