На 19-21 ноември 2014г., в рамките на проекта „Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск” (YOUTHACT), представители на фондация ЖАР и Риск Монитор проведоха  дискусия с експерти от град Силистра. По време на срещата представихме изготвения от експертите по проекта доклад на стратегическите документи, инструментите, политиките и практиките по превенция на трафика на хора в Силистра. Основна цел на дискусията бе обсъждането на възможни мерки за предотвратяване на трафика на младежи в областта. Засегнати бяха въпросите за подобряване координацията на работата на различните институции, организирането на повече и по-ефективни информационни кампании, насърчаването на участието на самите младежи в мисленето и осъществяването на дейности по превенция на трафика.

 

Освен с експертите, екипът ни се срещна и с деца от ДДЛРГ „Димчо Дебелянов” и от професионалната стопанска гимназия „Атанас Буров”, с които също разговаряхме за потенциални рискове, нужни мерки и възможни решения на проблема.

 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.