Среща на експертите д-р Снежина Гъбова и Албена Начева с ученици от ХІ в клас на СОУ „Сава Доброплодни“ за обсъждане на проблема „Трафик на хора“ и изработване на съвместна програма за превенция, проведена на 04.12.2014 г.,  
 
Предстои провеждане на интерактивна информационна кампания, изработена с конкурс за млади хора в различните градове. Тя ще фокусира общественото внимание върху заплахите на трафика и необходимостта от мерки срещу него и международна конференция по проблемите на трафика на хора и политиките на превенция, която има за цел да покаже опита и да подпомогне сътрудничеството в бъдеще на регионално и градско ниво. 
 
 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.