Център за либерални стратегии, фондация „РискМонитор” и фондация Женски алианс за развитие (ЖАР) организира поредица от срещи с ученици и млади хора от град Видин на 13 и 14 ноември 2014 г.,  посветени на превенцията на трафика на деца и младежи в риск. В дискусиите взеха участие ученици от ПГ „Проф. Асен Златаров“, ПГ„Михалаки Георгиев“, ГПЧЕ „Йордан Радичков“,

 

Целта на срещите беше да се очертаят ключовите проблеми на граничния регион от гледна точка младежите, свързани с миграцията и мобилността им. Учениците бяха добре информирани за опасностите и рисковите фактори от трафик на хора и изразиха желание да се включат като доброволци в бъдещи кампании, посветени на превенцията на трафика на рискови групи. 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.