На 17 декември 2014 г. екипът по проекта „Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск” (YOUTHACT) проведе среща с местни експерти от Благоевград. В дискусията взеха участие представители на общината, местната комисия за борба с трафика на хора, регионалната агенция за социално подпомагане, Център за обществена подкрепа Благоевград, Югозападен универститет, неправителствени организации и др. Както при поредицата срещи, организирани в Шумен, Силистра, София и Видин, целта бе да се идентифицират проблемите в града, свързани с трафика на младежи, ролята на местните органи за превенция и вече съществуващите практики за борба с трафика. Обсъдихме също и възможности за по-нататъшни действия по предотвратяването му на местно и регионално ниво, засилено сътрудничество между различните ангажирани организации и институции и планирахме реализирането на следващите дейности, заложени в проекта. 

 

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.