18 октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора

 

Всяка година на 18 октомври се отбелязва Европейският ден за борба с трафика на хора. Той се проведе за първи път през 2007 година.

 

През 2015 г. се отбелязва 9-тия „Европейски ден за борба с трафика на хора – 18-ти Октомври“. Европейските държави отбелязват този ден, в който всички ангажирани институции, международни и неправителствени организации и обществеността подчертават сериозността на престъплението „трафик на хора“.

 

Данните за трафик на хора от България, предоставени от Върховна касационна прокуратура, показват, че през 2014г. жертви на трафик са станали 495 български граждани, през 2013г. – 540, през 2012 – 508, през 2011 – 541 души.

 

Фондация ЖАР, в партньорство с Център за либерални стратегии и фондация РискМонитор се включи в отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора в рамките на проект YouthAct за превенция на трафика на рискови групи. Ако и вие имате интерес да организирате информационно-превенционни събития около Европейския ден за борба с трафика на хора или отбелязването на Международния ден за правата на човека на 10-ти декември, можете да ползвате информационните материали, разработени по проекта, достъпни на http://www.youthact.eu/.

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.