Интервюто с Мила Минева можете да видите тук

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.