Георги Ганев

мениджър на проекта, ЦЛС

Росица Любенова

финансов координатор, ЦЛС

Жени Канева

технически асистент, ЦЛС

Снежина Гъбова

координатор на проект, РискМонитор

Тодор Кърцев

технически асистент, РискМонитор

Севдалина Войнова

координатор на проект, Жар

Севдалина Войнова е председател на УС на фондация Женски алианс за развитие (ЖАР). Експерт е към Международна мрежа на знанието за жените в политиката. Лице за контакт на South East Europe Task Force за изпълнение на Конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминации срещу жените на Обединените нации.

Албена Начева

технически асистент

Албена Начева - В последната една година Албена Начева е координатор комуникации в Женски алианс за развитие (ЖАР). Предишните пет години работи като координатор проекти и в други неправителствени организации. Участвала е в организирането на над 50 международни и национални семинари и конференции. След завършването на театрален колеж "Любен Гройс" през 1997г. работи десет години в ДКТ „Васил Друмев” – Шумен.

Проектът е финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.